frontimage2.jpg

Miljoenennota 2021

Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis.

Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld.

Lees meer..

UBO-register vanaf 27 september openbaar

Per 27 september wordt het UBO-register openbaar. UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner, wat in het Nederlands kan worden vertaald als uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorgaanbieder. Dit kunnen ook meerdere natuurlijke personen zijn. Wie deze natuurlijke personen concreet zijn, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder.

Lees meer...

Regelingen bij omzetverlies door de Coronacrisis

Deze week stond bol van de berichten over de diverse mogelijkheden om een subsidie, lening of vergoeding aan te vragen i.v.m. omzetverlies door de Coronacrisis. In eerste instantie hebben wij veelal geadviseerd om alle berichten te volgen en af te wachten maar op dit moment is echter duidelijk geworden dat o.a. het UWV snel voorschotten uitbetaalt hetgeen u financieel wat ruimte kan geven. Graag zetten we de mogelijkheden weer op een rijtje:

Lees meer...

NOW-regeling (waarschijnlijk) vanaf 6 april open voor bedrijven. 

Let op! voor zorgaanbieders mogelijk andere voorziening van toepassing

Geachte relatie,

Dinsdag 31 maart jl. heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid de langverwachte toelichting gegeven op de NOW regeling (Noodfonds Overbrugging Werkbehoud). De uitvoering van deze regeling ligt in handen van het UWV. 

Lees meer...

WTV wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid!

Maandag 17 maart 2020 heeft de Minister aangegeven dat de regeling werktijdverkorting (WTV) per 17 maart is ingetrokken en er geen ontheffingen meer worden verleend. Er wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld, genaamd ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW). Deze is er nog niet!

Lees meer...