frontimage2.jpg

Uitstel van betaling kan worden gekregen door ondernemers voor belastingschulden

Geachte cliënt(e),

In deze vreemde tijd heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat er ivm de onzekerheid door het Corona-virus uitstel van betaling kan worden gekregen door ondernemers voor belastingschulden.

Het gaat dan in eerste instantie om twee groepen van belastingen:

  1. De aangiftebelastingen Loonheffing en Omzetbelasting (of BTW). Hiervoor kan een apart verzoek worden gedaan bij de Belastingdienst, Postbus 100, 6800 CA Heerlen. In het verzoek moet de reden worden vermeld, bijv. patiëntenstop of sluiting door Corona. Tevens moet een verklaring worden bijgevoegd van een financiële instelling (bijv. uw bank), een brancheorganisatie of uw eigen financieel adviseur (accountant, belastingadviseur) dat uw onderneming levensvatbaar is, het gaat om tijdelijke betalingsproblemen ed. Wij kunnen deze verklaring voor u regelen ! er zal geen boete worden opgelegd voor te laat of niet betalen. Onduidelijk is nog of de Belastingdienst rente berekent.
  2. De aanslagbelastingen Inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Hiervoor is het voldoende dat u een aanvraag indient voor vermindering van de aanslag naar 0 zodat u gedurende 2020 de reguliere voorschottermijnen niet hoeft te betalen. De Belastingdienst berekent pas rente als u na 1 juli 2021 een aanslag betaalt. U heeft dan tot maart 2021 de tijd om alsnog een te betalen aanslag aan te vragen. Ook dit kunnen wij voor u regelen.

Mocht u van onze diensten gebruik willen maken, neemt u dan contact op met uw contactpersoon ?