frontimage2.jpg

WTV wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid!

Maandag 17 maart 2020 heeft de Minister aangegeven dat de regeling werktijdverkorting (WTV) per 17 maart is ingetrokken en er geen ontheffingen meer worden verleend. Er wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld, genaamd ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW). Deze is er nog niet!

Nieuwe regeling

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract gedurende het dienstverband binnen de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en betreft omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Reeds ingediende aanvragen oude regeling

  1. Reeds toegekende WTV-vergunningen worden volgens de oude regeling afgehandeld. Omdat de nieuwe regeling gunstiger is, is door de Minister aangekondigd dat de nieuwe regeling ook inzicht zal geven over de mogelijkheid om alsnog gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling.
  2. Reeds ingediende, en nog in behandeling zijnde aanvragen, worden beschouwd als aanvragen in de nieuwe regeling. Zodra de nieuwe regeling van start gaat, ontvangt u bericht van het Ministerie over de aanvullende aan te leveren gegevens.

Ondersteuning door ZA P&O Services / De Zorgaccountants

Wij doen er alles aan om u bij te staan en waar mogelijk te ondersteunen. Naast deze verhoogde vraag aan ondersteuning, hebben wij als kantoor echter ook te maken met uitval in combinatie met een dagelijks wijzigende situatie. Wij vragen hiervoor uw begrip.