frontimage.jpg

Regelingen bij omzetverlies door de Coronacrisis

Deze week stond bol van de berichten over de diverse mogelijkheden om een subsidie, lening of vergoeding aan te vragen i.v.m. omzetverlies door de Coronacrisis. In eerste instantie hebben wij veelal geadviseerd om alle berichten te volgen en af te wachten maar op dit moment is echter duidelijk geworden dat o.a. het UWV snel voorschotten uitbetaalt hetgeen u financieel wat ruimte kan geven. Graag zetten we de mogelijkheden weer op een rijtje:

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Bekend zal zijn dat dit een subsidie is op de loonkosten zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. De aanvraag kan bij het UWV (online via  https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/ ) vrij eenvoudig door u zelf als werkgever worden ingediend. Op de site staat een duidelijke uitleg wat de stappen zijn en welke info u vóóraf bij de hand moet hebben. Het gaat om de NAW-gegevens van uw praktijk (naam die als werkgever bekend is bij de Belastingdienst), uw loonheffingnummer (terug te vinden op de maandelijkse aangifte), een kopie van een bankafschrift van de bankrekening waarmee u de maandelijkse loonheffing betaalt (formeel moet het het banknummer zijn dat bij de Belastingdienst bekend is). Als u 16 of 17 maart een aanvraag heeft gedaan voor de Werktijdenverkorting dan moet u de ontvangstbevestiging daarvan bij de hand houden.

Belangrijk is verder dat u een percentage moet invullen bij de vraag over omzetverlies en een ingangsdatum van een periode van 3 maanden (1 maart, 1 april of 1 mei). Achteraf wordt aan de hand van de gemiddelde omzet over 3 maanden uit 2019 vergeleken met de gekozen 3 maanden van 2020. Als u een te hoog percentage invult dan moet u mogelijk een deel van de subsidie achteraf terugbetalen. Vult u een te laag percentage in dan krijgt u achteraf een aanvullende bijdrage uitgekeerd. Moeilijkheid hierbij kan zijn dat u nog niet weet welke bijdrage u van Zorgverzekeraars NL gaat krijgen (zie hierna) omdat dit achteraf uw omzetterugval kan beperken. Ons advies is dan ook om niet meteen voor 100% te gaan maar een reële inschatting te maken van uw omzetverlies en bijv. een percentage van 50 in te vullen zodat u in ieder geval een voorschot krijgt en geregistreerd bent. Dit is natuurlijk maatwerk.

Na het online invullen moet u de aanvraag printen, ondertekenen en uploaden. 

Wij kunnen de aanvraag ook voor u doen maar dan zal dat meer tijd vergen omdat u zelf als werkgever zult moeten tekenen voor de aanvraag. U moet ons dan de referentieperiode doorgeven en het percentage van de omzetterugval. U kunt  maximaal 90% van de maandelijkse loonsom (januari 2020 geldt als grondslag) vergoed krijgen als u 100% omzet terugval heeft. Op korte termijn zal een voorschot van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming worden uitbetaald. De aanvraag kan in ieder geval tot en met 31 mei as worden gedaan.

TOGS (Tegemoetkoming schade Covid)

is de éénmalige vergoeding van € 4.000 voor vaste doorlopende lasten terwijl u uw praktijk heeft moeten sluiten. Vanaf 15 april as kan deze vergoeding bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend NL) worden aangevraagd voor ondernemingen in de mondzorg. De vergoeding is zoals gezegd éénmalig en geldt per onderneming (en niet per ondernemer; een maatschap kan dus maar één keer een vergoeding aanvragen).

De aanvraag dient bij RVO te worden ingediend via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure  U dient hiervoor wel een E-herkenningscertificaat aan te vragen als u uw persoonlijke DIGID niet kunt gebruiken als ondernemer (maatschap of BV). E herkenning kan gemakkelijk online worden aangevraagd en kost maximaal € 50 per jaar.

Voor deze aanvraag moet u uw KVK-nummer, NAW en bankrekeningnummer bij de hand te houden. De SBI-code voor tandartsen is 86231 en deze zal in het keuzemenu zichtbaar moeten zijn. Als dat niet zo is dan moet u nog wachten met de aanvraag omdat deze code cruciaal is bij de aanvraag.

ContinuIteitsbijdrage Zorgverzekeraars NL.

Deze week is bekend geworden dat zorgverleners in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van Zorgverzekeraars NL voor de periode 1 maart tot 1 juli. Er wordt op dit moment gewerkt aan de aanvraagmodule en voorwaarden. Verwachting is dat pas begin mei een aanvraag kan worden gedaan. ZN heeft al wel laten weten dat zorgverleners niet ook een beroep mogen hebben gedaan op andere regelingen dan de NOW.  Als u overweegt om de bijdrage bij de ZN aan te vragen is het dus verstandig nog te wachten met het aanvragen van TOGS.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hierover.

Uitstel van Belastingbetaling

Over de mogelijkheden voor uitstel van belastingbetaling bent u al meerdere keren geïnformeerd en op dat vlak zijn er op dit moment geen wijzigingen bekend. Er kan uitstel van betaling worden gevraagd voor de diverse belastingen mits er een aanslagnummer bekend is.